Pengantar Candy CBT merupakan pengembang aplikasi yang berfokus dalam menyediakan aplikasi untuk edukasi. Selain aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Candy CBT untuk Ujian sekolah, Candy CBT juga meluncurkan aplikasi Candy SKL. Yang merupakan aplikasi Pengumuman Kelulusan, sebagai pelengkap dari aplikasi ujian yang sudah disediakan oleh Candy CBT. Sekolah dapat dengan mudah memberikan informasi kelulusan kepada…

Read More

Pengantar Candy CBT merupakan pengembang aplikasi yang berfokus dalam menyediakan aplikasi untuk edukasi. Selain aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Candy CBT untuk Ujian sekolah, Candy CBT juga meluncurkan aplikasi Candy SKL. Yang merupakan aplikasi Pengumuman Kelulusan, sebagai pelengkap dari aplikasi ujian yang sudah disediakan oleh Candy CBT. Sekolah dapat dengan mudah memberikan informasi kelulusan kepada…

Read More

Pengantar Candy CBT merupakan pengembang aplikasi yang berfokus dalam menyediakan aplikasi untuk edukasi. Selain aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Candy CBT untuk Ujian sekolah, Candy CBT juga meluncurkan aplikasi Candy SKL. Yang merupakan aplikasi Pengumuman Kelulusan, sebagai pelengkap dari aplikasi ujian yang sudah disediakan oleh Candy CBT. Sekolah dapat dengan mudah memberikan informasi kelulusan kepada…

Read More

Pengantar Candy CBT merupakan pengembang aplikasi yang berfokus dalam menyediakan aplikasi untuk edukasi. Selain aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Candy CBT untuk Ujian sekolah, Candy CBT juga meluncurkan aplikasi Candy SKL. Yang merupakan aplikasi Pengumuman Kelulusan, sebagai pelengkap dari aplikasi ujian yang sudah disediakan oleh Candy CBT. Sekolah dapat dengan mudah memberikan informasi kelulusan kepada…

Read More

Pengantar Candy CBT merupakan pengembang aplikasi yang berfokus dalam menyediakan aplikasi untuk edukasi. Selain aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Candy CBT untuk Ujian sekolah, Candy CBT juga meluncurkan aplikasi Candy SKL. Yang merupakan aplikasi Pengumuman Kelulusan, sebagai pelengkap dari aplikasi ujian yang sudah disediakan oleh Candy CBT. Sekolah dapat dengan mudah memberikan informasi kelulusan kepada…

Read More

Pengantar Candy CBT merupakan pengembang aplikasi yang berfokus dalam menyediakan aplikasi untuk edukasi. Selain aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Candy CBT untuk Ujian sekolah, Candy CBT juga meluncurkan aplikasi Candy SKL. Yang merupakan aplikasi Pengumuman Kelulusan, sebagai pelengkap dari aplikasi ujian yang sudah disediakan oleh Candy CBT. Sekolah dapat dengan mudah memberikan informasi kelulusan kepada…

Read More